Πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης έχουν όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής Μηθύμνης, αλλά και της Λέσβου ευρύτερα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η επίσκεψη, ξενάγηση και χρήση του αναγνωστηρίου είναι ελεύθερη για όλους.

Δανεισμοί πραγματοποιούνται στο ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό, το οποίο είναι Δευτέρα-Παρασκευή 07:30-15:00 και Τετάρτη 17:00-20:30

Οι αναγνώστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν έως και 3 βιβλία κάθε φορά. Ο δανεισμός διαρκεί για 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης άλλης μίας εβδομάδας, με την προϋπόθεση ότι το χρεωμένο αντίτυπο δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Η ανανέωση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2253071468

Δανείζεται μόνο έντυπο υλικό. Δεν δανείζεται: o Σπάνιο και πολύτιμο υλικό o Πληροφοριακά βιβλία (π.χ. λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες, κ.λ.π.) o Ακριβές εκδόσεις (π.χ. λευκώματα). o Οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. cd-rom, dvd κ.λ.π.) o Υλικό που έχει υποστεί φθορά και χρειάζεται συντήρηση o Νεοεισελθέν υλικό, πριν την πλήρη βιβλιοθηκονομική του επεξεργασία o Τεύχη περιοδικών και εφημερίδων o Παλαιότερες εκδόσεις τοπικών ιστορικών αντιτύπων o Βιβλία Τοπικής Ιστορίας, που είναι μοναδικά αντίτυπα o Αρχειακό υλικό o Χειρόγραφα o Φωτογραφικό υλικό

Κάθε αναγνώστης μπορεί να κάνει κράτηση κάποιου βιβλίου, που είναι ήδη δανεισμένο. Βιβλίο το οποίο είναι κρατημένο και επιστρέφεται παραμένει στη βιβλιοθήκη για μία ημέρα για λογαριασμό του ατόμου που έκανε την κράτηση. Με την παρέλευση του διαστήματος αυτού, διατίθεται για δανεισμό.

Τα δανειζόμενα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται στη βιβλιοθήκη εμπρόθεσμα και σε καλή κατάσταση, χωρίς σημειώσεις και φθορές. Σε περιπτώσεις ολιγοήμερης καθυστέρησης γίνεται απλή επισήμανση στο χρήστη. Η κατ’ εξακολούθηση ωστόσο, καθυστέρηση επιστροφής του υλικού επιφέρει την αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για διάστημα από ένα έως τρεις μήνες ή ακόμη και την οριστική απώλεια του δικαιώματος δανεισμού. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του υλικού, το μέλος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα.

Τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης δεν είναι καταλογογραφημένα σε online αυτοματοποιημένο βιβλιοθηκονομικό κατάλογο. Ωστόσο είναι καταγεγραμμένα, σε μεγάλο μέρος, ανά θεματική κατηγορία, σε αρχεία excel και μερικώς διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στο Μενού Κατάλογος. Καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια για την ολοκλήρωση της καταγραφής, από το περιορισμένο σε αριθμό προσωπικό της βιβλιοθήκης και από τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι ταξινομημένο με το σύστημα δεκαδικής ταξινόμησης DDC. Αναλυτικά: o (000) Γενικά θέματα o (100) Φιλοσοφία-Ψυχολογία o (200) Θρησκεία o (300) Κοινωνικές επιστήμες o (400) Γλώσσα o (500) Φυσικές επιστήμες και μαθηματικά o (600) Tεχνολογία-εφαρμοσμένες επιστήμες o (700) Τέχνες και διασκέδαση-Καλές και διακοσμητικές τέχνες o (800) Λογοτεχνία και ρητορική – Παιδικά o (900) Ιστορία-Γεωγραφία o (015) Τοπική Ιστορία – Λογοτεχνία της Λέσβου

Η Βιβλιοθήκη έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο της, την ψηφιοποίηση και ανάδειξη όλων των παλαιών και σπάνιων τεκμηρίων της. Μέσω της ένταξής της σε διάφορα προγράμματα έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση μέρους των τεκμηρίων. Σε ψηφιακή μορφή διατίθεται μέρος του Αρχείου του Αργύρη Εφταλιώτη, που διατηρεί η Βιβλιοθήκη, χειρόγραφα και πρακτικά της Δημογεροντίας Μολύβου, Κανονισμοί λειτουργίας Ελληνικών Σχολών και Συλλόγων κυρίως της Μικράς Ασίας αλλά και της Λέσβου και της Κωνσταντινούπολης, μέρος της Παλαιάς Συλλογής που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σπάνιες εκδόσεις Λειψίας, Βενετίας, Κωνσταντινούπολης, Σμύρνης κ.λπ., αρκετά φύλλα εφημερίδων και περιοδικών που χρονολογούνται από το 19ο αι., εκπαιδευτικό και σχολικό υλικό από την περιοχή της Μήθυμνας κ.λ.π

Στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν 5 ηλεκτρονικοί υπολογιστές για χρήση από το κοινό. Όλοι οι Η/Υ διαθέτουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η χρήση τους είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους. Τα παιδιά προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τους Η/Υ θα πρέπει να συνοδεύονται από το γονέα τους ή από τους δασκάλους, αν πρόκειται για σχολείο.

Στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν 2 Η/Υ κατάλληλοι για ΑμεΑ, ένας για άτομα με προβλήματα όρασης και ένας για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Φωτοαντίγραφα δεν χορηγούνται. Η εξυπηρέτηση των χρηστών στην περίπτωση που χρειάζονται φωτοαντίγραφα μπορεί να γίνει με δανεισμό του βιβλίου (εάν δανείζεται) ή με άλλους εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. φωτογράφηση), η εφαρμογή των οποίων όμως διασφαλίζει τη μη περαιτέρω φθορά του τεκμηρίου. Η φωτογράφηση για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός της διατήρησης, απαιτεί έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης.

Η Δ.Ι.Β. Μηθύμνης “Αργύρης Εφταλιώτης” διαθέτει περίπου 20.000 τεκμήρια έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, τα οποία διαρκώς αυξάνονται. Σε αυτά περιλαμβάνονται σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις, που χρονολογούνται από το 17ο αι. έως και τις μέρες μας. Ιδιαίτερος στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η συγκέντρωση και διαφύλαξη εκδόσεων που σχετίζονται είτε με τη Λέσβο είτε με τα απέναντι Μικρασιατικά παράλια. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για μία Δημόσια Βιβλιοθήκη που απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό, ο εμπλουτισμός της περιλαμβάνει και υλικό όλων των επιστημών και των τεχνών, καθώς και παιδικών βιβλίων και βιβλίων λογοτεχνίας, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση.