Νομική υπόσταση – Διοίκηση

Η Βιβλιοθήκη Μηθύμνης γίνεται Δημόσια το 1957 με το υπ. αρ. ΦΕΚ 78, τ.Β’, 07-03-1957.

Το 2009 με το ΦΕΚ 787, τ.Β’, 29-04-2009 χαρακτηρίζεται Ιστορική, ενώ με την υπ. αρ. 92228/ΙΖ απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ 1579, τ.Β’, 31-07-2009 προστίθεται στην επωνυμία της το όνομα «Αργύρης  Εφταλιώτης».

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης “Αργύρης Εφταλιώτης” αποτελεί Νομικό Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ/Α/141/10.6.2003) Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις και από τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ 1173, τ.Β’, 20-08-2003). Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και τον Προϊστάμενο. Το Εφορευτικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποτελείται από πέντε άτομα που διαμένουν στην έδρα ή περιοχή που καλύπτει η Βιβλιοθήκη και προέρχονται από το χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της αυτοδιοίκησης κ.λπ. Η θητεία του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τριετής και άμισθη.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο έχει οριστεί με την υπ. αρ.  72628/Γ3  απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,  ΦΕΚ 235, 10-05-2016. Τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 683/16-11-18 και αποτελείται από τους:

 • Καραφύλλη Μαριάνθη του Ευστρατίου, Πρόεδρο. Συνταξιούχο εκπαιδευτικό Δευτ. Εκπ/σης, Λογίστρια-Οικονομολόγος, με αναπληρωματικό μέλος (ανενεργό) τον Καλαϊτζή Γεώργιο του Μιχαήλ, Συνταξιούχο.
 • Σιάγα Αταλάντη του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρο. Συνταξιούχο Μάρκετινγκ και Δημοσ. Σχέσεων, με αναπληρωματικό μέλος (μερικώς ενεργό) την Κουζέν Χριστίνα του Μισέλ−Αντρέ, Καθηγήτρια Γερμανικών και Γαλλικών.
 • Γιαννοπούλου Μαρία του Γρηγορίου, Μέλος. Εκπαιδευτικό Πρωτοβ. Εκπ/σης, με αναπληρωματικό μέλος τον Μουρατίδη Δημήτριο του Χαραλάμπους, Ιδιωτικό Υπάλληλο (ανενεργά μέλη, λόγω αλλαγής τόπου κατοικίας).
 • Βατή Ελένη του Δημητρίου, Οικιακά, Μέλος
 • Βαμβούκου Νίκη του Φιλίππου (ανενεργό μέλος), Τοπική σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Τριανταφύλλου Παναγιώτη του Ιγνατίου, Τοπικό σύμβουλο.

Η νέα πρόταση για τους συμμετέχοντες τοπικούς συμβούλους αλλά και για τη γενική ανανέωση του Ε.Σ., το οποίο λειτουργεί σε παράταση, δεν έχει ακόμα εγκριθεί από το Υπουργείο.

Προσωπικό

 • Ευαγγέλου Βασιλική, Προϊσταμένη. Βιβλιοθηκονόμος ΤΕ
 • Βασίλειος Ανδρέου, Προσωπικό καθαριότητας (Με απόσπαση στη Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης)
 • Αναστασιάδου Ελένη, υπάλληλος Διοίκησης ΤΕ

Λειτουργία Βιβλιοθήκης

Επίσημες αργίες κατά τις οποίες η Βιβλιοθήκη  παραμένει κλειστή:

 • 01 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά
 • 06 Ιανουαρίου Θεοφάνεια
 • Καθαρή Δευτέρα
 • 25 Μαρτίου Εθνική εορτή – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
 • Μεγάλη Παρασκευή
 • Μεγάλο Σάββατο
 • Δευτέρα του Πάσχα
 • 01 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • 15 Αυγούστου Κοίμηση της Θεοτόκου
 • 28 Οκτωβρίου Εθνική εορτή
 • 08 Νοεμβρίου Τοπική εορτή
 • 25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
 • 26 Δεκεμβρίου Σύναξη της Θεοτόκου – Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Ώρες λειτουργίας : 

 • Δευτέρα-Πέμπτη 7:30-15:00
 • Παρασκευή 07:30-20:30

Αποστολή & Στόχοι

H Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης “Αργύρης Εφταλιώτης”, όπως προβλέπεται και από τον Κανονισμό Λειτουργίας Βιβλιοθηκών:

 • Λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης, εξασφαλίζοντας στους χρήστες πρόσβαση  σε κάθε είδους γνώση  πληροφορία.
 • Προωθεί χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις τη γνώση, την πληροφορία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
 • Ενισχύει την αναγνωσιμότητα και κάθε είδους μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα.
 • Αποτελεί χώρο γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο.
 • Παρέχει ειδικές υπηρεσίες και υλικό σε όποιους χρήστες δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να χρησιμοποιήσουν τις συνήθεις υπηρεσίες και το υπάρχον υλικό της βιβλιοθήκης, όπως ξενόγλωσσες μειονότητες ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης “Αργύρης Εφταλιώτης” στοχεύει:

 • Στη διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής της Μήθυμνας και της Λέσβου ευρύτερα αλλά και του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
 • Στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Στην προώθηση της μελέτης και διάδοσης του βιβλίου σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες.
 • Στην επαφή και εξοικείωση των χρηστών με τις νέες τεχνολογίες.

 

Συνεργασίες

Για την επίτευξη των στόχων της η Βιβλιοθήκη προωθεί τη συνεργασία με:

 • Με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας.
 • Σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της περιοχής της Μήθυμνας, αλλά και ολόκληρου του νησιού
 • Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 • Εθελοντές για την περιστασιακή πραγματοποίηση δωρεάν σεμιναρίων, διαφόρων θεματικών κατηγοριών.
 • Εθελοντές, οι οποίοι βοήθησαν  στο παρελθόν στην καταγραφή νέων τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης αλλά και στην εξυπηρέτηση των χρηστών.
 • Τοπικούς Συλλόγους – Ιδρύματα – οργανισμούς
 • Τον Φορέα Τουρισμού Μήθυμνας