Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί μέρος της Δ.Ι.Β. Μηθύμνης “Αργύρης Εφταλιώτης”, στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο οποίες οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση και ειδικευμένη υποστήριξη στην αναζήτηση πληροφοριών για μια σειρά θεμάτων, όπως ιστορικά, οικονομικά, τουριστικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά κ.ά.

Με τη δημιουργία του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης στη Βιβλιοθήκη επιδιώκεται η:

 • Εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό και πληροφοριακό σύστημα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.
 • Ένταξη των πολιτών της περιφέρειας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
 • Εξοικείωση των πολιτών με τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες πληροφόρησης, καθώς επίσης και πρόσβαση στη γνώση.
 • Εκπαίδευση στην άντληση πληροφοριών από κάθε μέσο.
 • Πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες των Δημοσίων Βιβλιοθηκών
 • Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
 • Σύνδεση τοπικής κοινωνίας με εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης.
 • Ένταξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης “Αργύρης Εφταλιώτης” υπάρχουν στη διάθεση του κοινού πέντε υπολογιστές. Παράλληλα η Βιβλιοθήκη παρέχει ισότιμα υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες με δύο εξειδικευμένους υπολογιστές.

Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε:

 • Άτομα με προβλήματα όρασης. Υπάρχει υπολογιστής με εγκατεστημένα ειδικά προγράμματα (π.χ. supernova), τα οποία εξασφαλίζουν σε τυφλούς ή με περιορισμένη όραση αναγνώστες πρόσβαση στη σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης σε μορφή   Braille, αλλά και ειδικός εκτυπωτής, όπου μπορεί να εκτυπωθεί οτιδήποτε σε μορφή Braille.
 • Άτομα με σωματικές αναπηρίες. Εγκατεστημένος ηλεκτρονικός υπολογιστής με βοηθήματα και εξαρτήματα κατάλληλα για άτομα με κινητικά και όχι μόνο προβλήματα.

 

Χρήση του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης

Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ έχουν όλοι οι πολίτες, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Ο υπάλληλος της Βιβλιοθήκης υποδεικνύει στον εκάστοτε χρήστη ποιόν υπολογιστή θα χρησιμοποιήσει. Παιδιά μέχρι 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα. Οι χρήστες Η/Υ του Κέντρου Πληροφόρησης πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Οι χρήστες μετά το πέρας της εργασίας τους δεν κλείνουν τον Η/Υ αλλά τον αφήνουν στην οθόνη που τον παρέλαβαν. Η χρήση των υπολογιστών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Η Βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύει τους Η/Υ για εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες, αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει το κοινό με σχετική ανακοίνωση. Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών γίνεται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή για όση ώρα χρειάζεται, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμοι Η/Υ για άλλους χρήστες. Σε περίπτωση που είναι κατειλημμένοι όλοι οι Η/Υ  και υπάρχουν χρήστες σε αναμονή, τηρείται σειρά προτεραιότητας και ο χρόνος χρήσης περιορίζεται στα 30 λεπτά ανά άτομο. Γενικά η χρονική διάρκεια της χρήσης του κάθε υπολογιστή ρυθμίζεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης και πάντοτε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν. Επίσης, οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία των Η/Υ, αν κατά την κρίση τους εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης.

Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού του Κέντρου Πληροφόρησης, πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερο σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να δημιουργούνται ηθελημένα προβλήματα σε άλλους χρήστες ή φθορές στον υπάρχοντα εξοπλισμό. Απαγορεύεται ρητά να γίνεται επέμβαση στα μηχανήματα και στο λογισμικό του Κέντρου. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπονται τα ακόλουθα:

 • Η χρήση, η αντιγραφή και η διακίνηση παράνομου λογισμικού.
 • Ο τεμαχισμός αρχείων μέσω ειδικών προγραμμάτων και η εγκατάσταση προγραμμάτων.
 • Η αλλαγή της επιφάνειας εργασίας στην οθόνη του κάθε υπολογιστή, η αντιγραφή cd ή dvd, χωρίς την άδεια του προσωπικού της βιβλιοθήκης.
 • Η καταστροφή ή ζημιά στον εξοπλισμό, στο λογισμικό ή σε υλικό της βιβλιοθήκης.
 • Η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών.
 • Για χρήση cd και άλλων μέσων αποθήκευσης δεδομένων, ο κάθε χρήστης πρέπει πρώτα να ενημερώνει το προσωπικό της βιβλιοθήκης και να τα χρησιμοποιεί μόνο και εφόσον πάρει την έγκριση του. Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα στον Η/Υ (π.χ. κολλήσει) ο χρήστης ενημερώνει κατευθείαν κάποιον υπάλληλο της βιβλιοθήκης και δεν προσπαθεί ποτέ να το διορθώσει μόνος του.

Όσον αφορά στο διαδίκτυο η βιβλιοθήκη δε φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών. Κάθε ενήλικος χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για τα σημεία πρόσβασης που επιλέγει και το υλικό που προσεγγίζει. Παρ’ όλα  αυτά ρητώς απαγορεύεται το κατέβασμα (downloading) κάθε εκτελέσιμου προγράμματος για το οποίο δεν υπάρχει άδεια χρήσης. Η χρήση του διαδικτύου  από τους ανήλικους χρήστες γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη χρήση του δικτύου. Υπενθυμίζουμε ότι οι γονείς ή οι κηδεμόνες και μόνο αυτοί είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πλοήγησης των παιδιών τους στο διαδίκτυο.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα:

 • Να επιβάλλει κυρώσεις και χρηματικές αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές σε μηχανήματα και προγράμματα που γίνονται από πρόθεση ή από βαρύτατη αμέλεια ή ενδεχόμενο δόλο.
 • Να στερεί το δικαίωμα χρήσης των Η/Υ και του διαδικτύου  για δύο μέρες αρχικά σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι κανονισμού. Τέλος, μπορεί να αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησης σε όποιον δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προσωπικού, παρεμποδίζει τους υπόλοιπους χρήστες  και παραβιάζει κατ΄ επανάληψη τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας.