Η πρόσβαση και χρήση του αναγνωστηρίου είναι δωρεάν και ελεύθερη σε όλους.

Το αναγνωστήριο είναι διαθέσιμο  στο κοινό είτε αυτό κάνει χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης είτε δικού του υλικού.

Οι αναγνώστες είναι υποχρεωμένοι όταν εισέρχονται στη βιβλιοθήκη να αφήνουν αντικείμενα που δε χρησιμεύουν στη μελέτη (τσάντες, χαρτοφύλακες κ.λ.π.) σε ειδικό χώρο που τους υποδεικνύεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Μετά το τέλος της εργασίας τους ή τη συμπλήρωση του ωραρίου, αφήνουν το υλικό που χρησιμοποίησαν πάνω στα τραπέζια και σε καμία περίπτωση δεν το τοποθετούν οι ίδιοι στα ράφια.

Οι χρήστες των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, οφείλουν να τηρούν απολύτως τη σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται, κατά την εκδήλωση του αιτήματός τους προς το προσωπικό της βιβλιοθήκης (π.χ. δανεισμός, χρήση internet κ.λ.π.)

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετεί και να βοηθά τους χρήστες  στην αναζήτηση και τον εντοπισμό των τεκμηρίων. Επίσης, προβαίνει στην παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τους χρήστες χρησιμοποιώντας το υλικό της βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες.

Οι αναγνώστες οφείλουν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους με σαφήνεια στο προσωπικό και να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Οι αναγνώστες οφείλουν να μιλούν χαμηλόφωνα και να μη θορυβούν μέσα στο αναγνωστήριο.

Εντός του χώρου της βιβλιοθήκης (αναγνωστήριο και λοιποί χώροι) δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση φαγητού, αναψυκτικών και ποτών καθώς επίσης και η χρήση κινητών τηλεφώνων.

Χρήστες που δημιουργούν πρόβλημα και δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των υπαλλήλων όσον αφορά τη λειτουργία του αναγνωστηρίου και δυστροπούν χωρίς λόγο, αποβάλλονται οριστικά από τη βιβλιοθήκη.