Σημαντική για τη Βιβλιοθήκη είναι η Συλλογή Τοπικής Ιστορίας – Λογοτεχνίας, στην οποία περιλαμβάνονται τεκμήρια που σχετίζονται με την Ιστορία, τη Λαογραφία, τη Γεωγραφία, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση κ.λπ. της περιοχής της Μήθυμνας αλλά και της Λέσβου και της Μικράς Ασίας ευρύτερα, διαφυλάσσοντας έτσι το έργο των εντόπιων πνευματικών ανθρώπων για τις επερχόμενες γενεές.

Στη Συλλογή μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ένα ζευγάρι γυαλιά του Στράτη Μυριβήλη, αλλά και πρώτες εκδόσεις έργων του λογοτέχνη, δωρισμένα από την κόρη του Δροσούλα και την εγγονή του Χριστίνα. Τα γυαλιά εκτίθενται στη Βιβλιοθήκη μαζί με την ορειχάλκινη προτομή του Αργύρη Εφταλιώτη και τη μόνιμη έκθεση φωτογραφίας αρχειακού υλικού.