Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι νεότερες Συλλογές της Βιβλιοθήκης: Η Συλλογή της οικογένειας Κέπετζη (συγγενών του Εφταλιώτη) με το γενεολογικό τους δέντρο και με πολύτιμες φωτογραφίες της οικογένειας, η Συλλογή με ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης του Μηθυμναίου συγγραφέα Μήτσου Τσιάμη, η Συλλογή με το σύνολο της βιβλιοθήκης του διακεκριμένου Πανεπιστημιακού  Νέστορα Μπούρα και η Συλλογή με το σύνολο της βιβλιοθήκης, αλλά και με 10 πίνακες της διακεκριμένης Μηθυμναίας συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Φωτεινής Φραγκούλη. Σε αναμονή βρίσκεται και η παραλαβή της Συλλογής με τα βιβλία τοπικού ενδιαφέροντος που μας άφησε με Διαθήκη του ο εκλιπών εκπαιδευτικός συντοπίτης μας Μάνος Δούκας.