Διαθέσιμη για το αναγνωστικό κοινό, προς χρήση εντός της βιβλιοθήκης, είναι και μια μεγάλη Συλλογή CD και DVD, καθώς και ενδιαφέροντα και ιδιαίτερης αξίας βίντεο με την Αρχαιολογική Συλλογή της Αρχαίας Μήθυμνας (Δωρεά της αρχαιολογικής υπηρεσίας), βίντεο με οδοιπορικό στις παλιές βρύσες της Μήθυμνας (Δωρεά της Ντόρις Γκρέις), βίντεο με παλιές φωτογραφίες της Μήθυμνας (Δωρεά Γαβριέλας Μαυριδή και Μαριάνθης Καραφύλλη) και τρισδιάστατη πολυμεσική εφαρμογή  του Φρουρίου Μήθυμνας (προϊόν μεταπτυχιακής εργασίας και δωρεά του Ιωαννίδη Ευστράτιου).