» Σ.Κυριαζόπουλου και Τεταρτοετών Φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1971-1972