Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ψηφιακού Ηρόδοτου

Το έργο “Ψηφιακός Ηρόδοτος” είναι ένα πρωτοποριακό έργο διάσωσης και ανάδειξης ιστορικού αρχείου από την Κύπρο και το Bόρειο Αιγαίο, το οποίο  εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα –Κύπρος 2007-2013”, που καλύπτει όλη την επικράτεια της Κύπρου, την Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Το εταιρικό σχήμα διασυνοριακής συνεργασίας του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος» απαρτίζουν το ΡΙΚ ως επικεφαλής εταίρος, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης «Αργύρης Εφταλιώτης» και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ο γενικός στόχος του Έργου “Ψηφιακός Ηρόδοτος” αφορά στην ψηφιοποίηση και διάσωση του ιστορικού, κοινωνικού, και πολιτισμικού αρχείου του ΡΙΚ και των Βιβλιοθηκών της Μυτιλήνης και της Μήθυμνας. Το αρχεία αυτά περιλαμβάνουν κομβικής σημασίας, από ιστορική άποψη, γεγονότα και εξελίξεις της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας, που διαδραματίστηκαν στην Κύπρο και στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου.  Οι εταίροι στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών πληροφόρησης και επικοινωνίας  για να ενισχύσουν αφενός την χωρική συνεργασία και ανάπτυξη των δύο περιοχών και αφετέρου, να αναδείξουν τις περιοχές ως πόλο καινοτομίας για την τεκμηρίωση, ανάδειξη, σύγκριση και προβολή ιστορικών γεγονότων στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο του έργου “Ψηφιακός Ηρόδοτος” η Δ.Ι.Β. Μηθύμνης ψηφιοποίησε 5.000 σελίδες τεκμηρίων που σχετίζονται με τη Λέσβο και τον Ελληνισμό της Μικράς Ασία, της περιόδου 1845-1945. Συγκεκριμένα ψηφιοποιήθηκαν χειρόγραφα και πρακτικά της Δημογεροντίας Μολύβου, Τεύχη εφημερίδων της περιόδου 1897-1945, Κανονισμοί λειτουργίας Ελληνικών Σχολών και Συλλόγων της Λέσβου και της Μικράς Ασίας, Σχολικό υλικό κ.λπ. Σημαντική για τη Βιβλιοθήκη ωστόσο, είναι η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του Αρχείου του Αργύρη Εφταλιώτη, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και χειρόγραφες σημειώσεις του. Παράλληλα με την ψηφιοποίηση, για την ευκολότερη πρόσβαση στο ψηφιακό αντίγραφο, έγινε και αναλυτική τεκμηρίωση κυρίως των άρθρων των εφημερίδων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε άρθρα που σχετίζονταν με τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, τα τραγικά γεγονότα του 1922, τους πρόσφυγες και την εγκατάστασή τους στη Λέσβο. Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι της τεκμηρίωσης σχετίζεται και με το νησί της Λέσβου, την ιστορία, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή. Ο ερευνητής πλέον, εύκολα, γρήγορα και κυρίως δωρεάν μπορεί να έχει στη διάθεσή του  οτιδήποτε τον ενδιαφέρει.

Θεμιτός στόχος της Βιβλιοθήκης είναι ο “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ” να συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέα ψηφιακά αντίγραφα, πλήρως τεκμηριωμένα, τόσο με υλικό από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης όσο και από ιδιωτικές συλλογές και βιβλιοθήκες. Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με τη Δ.Κ.Β. Μυτιλήνης  και στην προσπάθεια για δημιουργία τράπεζας μνήμης της Λέσβου και της Μικράς Ασίας, καλούμε φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους ακόμη και ιδιώτες που έχουν στην κατοχή τους τεκμήρια που σχετίζονται με τη Λέσβο και τη Μικρά Ασία να έρθουν σε επικοινωνία με τις Βιβλιοθήκες, ώστε να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξή τους.