Στόχοι

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης “Αργύρης Εφταλιώτης” στην προσπάθεία της για διάσωση, διατήρηση, ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής της Μήθυμνας αλλά και της Αιολικής γης έχει θέσει ως στόχο της τη συγκέντρωση, ψηφιοποίηση και προβολή τεκμηρίων που σχετίζονται με την περιοχή. Μία από τις βασικές επιδιώξεις της Βιβλιοθήκης είναι η ψηφιοποίηση και προβολή μοναδικής και σπάνιας αξίας υλικού που φυλάσσεται τόσο στις συλλογές της Βιβλιοθήκης όσο και σε ιδιωτικές Βιβλιοθήκες, και αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για τον τόπο. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η Βιβλιοθήκη εξελίσσεται σε μια σύγχρονη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, προωθώντας ένα νέο είδος λαϊκής Βιβλιοθήκης, όπου θα δίνεται προτεραιότητα μεταξύ άλλων και στη διάσωση, επιβίωση, ενίσχυση και ανάδειξη του πολιτισμού, της ιστορίας και της επιστήμης του τόπου, μέσω τις συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Πολύτιμα και σπάνια τεκμήρια ποικίλης ύλης που σχετίζονται κυρίως με τη Λέσβο, θα βρίσκονται πλέον δωρεάν στη διάθεση των ερευνητών και μελετητών από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας το επιθυμούν.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Βιβλιοθήκη προχωράει:

 • Στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού της, με προτεραιότητα στα βιβλία της Παλαιάς Συλλογής.
 • Στη συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και ιδιώτες που διαθέτουν σημαντικά τεκμήρια.
 • Στη συνεργασία με σχολεία της Λέσβου, μέσω της πιλοτικής δράσης “Μαθαίνω την ιστορία του τόπου μου μέσω των νέων τεχνολογιών”, όπου οι μαθητές ψηφιοποιούν και τεκμηριώνουν μοναδικής αξίας υλικό, που σχετίζεται με τον τόπο και την οικογένειά τους, όπως φωτογραφίες, αντικείμενα, έγγραφα κ.λπ.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης ψηφιοποιείται κατά προτεραιότητα:

 • Φύλλα εφημερίδων και περιοδικών της Λέβου της Μικράς Ασίας μέχρι το 1922.
 • Ελληνικός τύπος της Κωνσταντινούπολης περασμένων αιώνων.
 • Βιβλία της Παλαιάς Συλλογής, τα οποία αποτελούν σπάνιες εκδόσεις Λειψίας, Βενετίας, Κωνσταντινούπολη κ.λπ.
 • Βιβλία τοπικής ιστορίας προηγούμενων αιώνων, που είτε σχετίζονται είτε εκδόθηκαν στη Λέσβο και στη Μικρά Ασία.
 • Βιβλία τοπικής ιστορίας που εκδόθηκαν μετά 1940, αλλά δεν κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο.
 • Περιοδικά Πανελλήνιας εμβέλειας που κυκλοφόρησαν από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά.

Διαδικασία ψηφιοποίησης

Τα στάδια ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης που ακολούθησε μέχρι τώρα η Βιβλιοθήκη βασίζονται κατά κύριο λόγο στον οδηγό καλών πρακτικών ψηφιοποίησης, που καταρτίστηκαν από το δίκτυο Αριστείας Minerva και στον Οδηγό Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσμη Διατήρηση: Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πιο αναλυτικά:

 • Επιλογή υλικού για ψηφιοποίηση
 • Προετοιμασία για ψηφιοποίηση και μεταχείριση των πρωτοτύπων
 • Ψηφιοποίηση
 • Αποθήκευση και Τύποι αρχείων
 • Επεξεργασία των ψηφιακών αντιγράφων
 • Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων
 • Δειγματολειπτικός έλεγχος ποιότητας
 • Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
 • Τεκμηρίωση
 • Ανάδειξη – Προβολή