» Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας