» Εκδοση Δαπάνη Υπουργείου Πολιτισμού Και Επιστημών