» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης", Αρ.2