» Διεύθυνσις Προγραμμάτων Πνευματικής Δραστηριότητος Β.Ε.Ι.